Architectuur en Stedenbouw

vormen de achtergrond van ons leven

Een visie op de kwaliteit van leven

Onze stelling: Vrijheid is Gelimiteerd.

Onze stelling:
Vrijheid is Gelimiteerd.

Het alleen maar volgen van behoefte aan bijvoorbeeld Ruimte zal het gevoel van vrijheid niet verhogen.

Door iets meer te Reguleren en Regionaler te gaan denken komt er uiteindelijk meer leefruimte.

Conceptueel Denken

Het bureau richt zich op opdrachten die vanuit conceptuele ideeën ontstaan.

Van Strandtent naar Paviljoen

Op gebied van Architectuur, Stedenbouw en Planologie
Bij deze opdracht is een oude kleuterschool uitgebreid op het schoolplein en verbouwd tot kerk. Om de kerk een laagdrempelige open uitstraling te geven is als uitgangspunt gekozen de kerk er niet als kerk te laten uitzien. Maar hoe dan wel ?
Het concept idee is een strandtent geworden. Want welk gebouw straalt nu meer ontspannenheid uit dan een strandtent ?
Voor het ontwerp (concept) idee is dit omgezet naar een Paviljoen gebouw, omdat dit beter past in oude dorpskern dan een strandtent. Het terras is nog niet aangelegd en zal die sfeer verder oproepen.
Het terras is nog niet aangelegd en zal die sfeer verder oproepen.

Architectuur, Stedenbouw en Planologie gaan over dat ruimte gebruik

chronische ruimte gebrek

Waarom willen we toch totale vrijheid ?

Waarom willen we overal alles kunnen doen ?

Waarom kruipen we zo dicht bij elkaar ?

Het Nieuwe inpassen in Locatie

Veel nieuwbouw gebouwen hebben visueel nauwelijks
een verwantschap met de bestaande gebouwde omgeving

Ontwerp vraag: Een 'Schuurwoning' in 'Het Buitengebied'.
Randvoorwaarde: Groot volume kan alleen door veel aanbouwen.
Hoe kun je dan toch een eenheid krijgen zonder allemaal aanbouwsels ?
Een Mansarde kap, met geknikte dakvorm, komt in gebied vaker voor.
Zorgt voor veel bruikbare oppervlakte.
Voor de eenheid hebben we deze bij de aanbouwen herhaald.
De goten komen zo heel laag te zitten, wat veel oude schuren typeert.

Hoe komen we dan aan meer ruimte ?

Door kleiner, hoger, dieper en complexer te bouwen ?

IK DENK HET NIET !
Meer techniek en wetenschap gaan onze problemen niet oplossen.

Dat zijn schijnoplossingen die ons steeds verder de narigheid inzuigen.

Het PROBLEEM ligt dieper

Het Bestaande Transformeren

Juist de beperking van wat er al is, is voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

Specifieke problemen bij bestaande bouw bieden onverwachte kansen.
Bijvoorbeeld, zoals bij dit gebouw, met zijn ramen hoog in de gevel.
Hoe kun je hier een aantrekkelijke woning van maken ?
Bij deze gevel zijn de borstweringen onder de ramen er eenvoudig uit te zagen.
4 nieuwe simpele kozijnen voor de gevel geplaatst, dekken deze lelijke zaagsnede af.
De gevel krijgt op deze manier een getrapte klassieke uitstraling.
Bij nieuwbouw is dat kosten verhogend, bij bestaande bouw juist kosten besparend, met veel meerwaarde.

In onze Maatschappij is een vrij algemeen Unheimisch gevoel ontstaan.
Samengevatte vraag:

Waar hebben we nu gebrek aan ?

Ruimte
Identiteit
Infrastructuur
Gezond leefmilieu
Maatschappelijke stabiliteit

We hebben ook duidelijk behoefte aan een gezonde en stabiele Maatschappij
Ook dat heeft te maken met Ruimtelijke Ordening

Architectonische Rariteiten

De kwaliteit van Ontwerpen is niet te vangen in Logica

Creativiteit, op alle gebieden, opent nieuwe horizonten.
Het afwijkende, ongebruikelijke, onaffe, minderwaardige kan geplaatst in een andere contect verfrissend werken.

Wat heeft Ruimtelijke Ordening met de Maatschappij te maken ?

RO geeft de mogelijkheid om op elk schaalniveau randvoorwaarden te scheppen die de Maatschappelijke problemen van onze tijd kunnen verkleinen

Essentieel daarbij is dat we de band met onze leefomgeving te versterken

Het is naar mijn overtuiging de enige mogelijkheid om het sociale kader te creëren die ons het gevoel geeft onderdeel van de maatschappij te zijn

Belangrijk daarbij is dat we in onze directe leefomgeving in principe alles kunnen doen.
Wonen, werken, recreëren samen met de mensen in hetzelfde gebied.
R.O. kan dat mogelijk maken. (PLAATJES)

De Wereld van de Toekomst

Niets is vrijblijvend ook Architectuur niet

Alles wat we bouwen beinvloed en vormt de wereld om ons heen.
Het doet de mensen denken dat het zo hoort en niet anders kan.
Pragmatisch en financieel haalbaar zijn de toverwoorden van onze tijd.
Maar is onze gebouwde wereld wel zo efficiënt en doordacht ?
Ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval is.
©© Mao uit de Daily Mail

En het ruimte probleem dan ?

Dat is er vooral in stedelijke gebieden
De trek naar de stad is vooral ontstaan tijdens de Industriële Revolutie
De Machines moesten letterlijk draaien

Dat hoeft niet meer
Daar zijn relatief maar weinig mensen voor nodig.
Dus wat houdt ons tegen om weer de ruimte op te zoeken ?
Als we ons weer gelijkmatiger over de planeet en landen verspreiden blijkt dat we geen ruimte probleem hebben.

Welke keuze maken we ?

We hebben ons in oneindige hoeveelheden specialisten opgedeeld, maar zijn daarbij het overzicht en de zicht op de kern van het leven kwijtgeraakt, ook in de gebouwde omgeving.

Het perfecte desolate ?

Of voor de eenvoud van het leven ?

Alles wat we bouwen beinvloed en vormt de wereld om ons heen.
Het doet de mensen denken dat het zo hoort en niet anders kan.
Pragmatisch, milieu vriendelijk en financieel haalbaar zijn de toverwoorden van onze tijd.
Maar is onze gebouwde wereld wel zo efficiënt en doordacht ?
Ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval is !

Als we dat 'verspreiden' koppelen aan regionaal denken maakt dat onze Milieu, Logostieke en Ruimte problemen weer beheersbaar zijn

Dat geeft de lucht die we als mens en natuur nodig hebben

Door te meer te focussen op onze directe leefomgeving krijgen we ons gevoel van Vrijheid terug.

Waar hebben we gebrek aan ?

Ruimte
Identiteit
Infrastructuur
Gezond leefmilieu
Maatschappelijke stabiliteit

Waar hebben we gebrek aan ?

Ruimte
Identiteit
Infrastructuur
Gezond leefmilieu
Maatschappelijke stabiliteit

Our services

Photography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.

Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim, commodo in sapien eget, accumsan maximus metus.