De Woonwijk

Zit er nog leven in onze buurten ?
Ontwerpen we ze daarop ?

Is er nog ruimte voor spontane ideeën ?
Kleine bedrijfjes in een woonwijk is toch leuk ?
Een kampvuur in onze wijken op een zomer avond ?
Zwemmen, hutten bouwen, crossen over zelfgemaakte paatjes in de wijk ?

Film kijken op groot scherm op kruispunt in de wijk.

Hoewel er veel aandacht is bij het ontwerpen van nieuwbouw woonwijken om het woongenot te verhogen en de wijk als geheel aantrekkelijk te maken, spreken ze mij zelden aan. Natuurlijk zien veel wijken er aantrekkelijk uit. Je kan er prima wonen en er is altijd wel een stukje groen om even naar buiten te gaan, maar daar houdt het dan ook meteen mee op.

Wat ontbreekt er dan toch in die wijken vroeg ik mij af ? Ze zijn zo bedacht en af en daardoor saai. Ze prikkelen ons niet meer tot nieuwe initiatieven en samen zijn.

 

Woonwijk of een Buurt ?

 

De meeste mensen wonen tegenwoordig in een woonwijk en niet meer in een klassiek dorp of stadsgedeelte. In een klassiek stad of dorpgebied is alles aanwezig wat nodig is om een dorp ‘draaiende’ te houden. Een kerk, winkels, een politiebureau, bedrijfjes. Iedereen woont er door elkaar. Het is een mengelmoes van gebouwen en mensen die speciaal past bij het gebied waar het dorp ligt. Het zorgt ervoor dat het omliggende gebied optimaal gebruikt kan worden door de bewoners en het dorp daarvan leeft en ook grotendeels zelfstandig kan functioneren.

Dat is een aantrekkelijk model waar we veel te rigoreus afstand van hebben gedaan in het verleden.

De wijk in zijn (Landschappelijke) Omgeving

Wijken aan randen van steden en dorpen grenzen vaak aan natuurlijke gebieden. Weilanden, bossen, recreatie gebieden, meren e.d.

Ze worden tegenwoordig vaker landschappelijk ingepast. De verkaveling van het te bebouwen gebied, wordt dan enigszins gevolgd, zodat de wijk visueel beter in zijn omgeving past.

(Foto van wijkje langs de Monsterse weg) 

Deze landschappelijk goed ingepaste wijken sluiten  omliggende gebieden sluiten zelden goed aan op zo’n  

Functiescheiding

Een woonwijk is in eerste instantie om in te wonen. Dat is meteen al een beperking die een wijk minder aantrekkelijk maakt dan hij zou kunnen zijn.

 

 

Kindvriendelijke wijk of Wijk waar je vrij kan Spelen ?