HERKENBARE ARCHITECTUUR

Het Bureau

ONTWERP FILOSOFIE
Het ontwerpen van gebouwen, stedenbouwkundige en planologische ingrepen in harmonie met de Schepping, het verleden en de toekomst.
Zoals de natuur ons steeds weer verrast kan een ontwerp verrassen, maar tegelijk opgaan in zijn omgeving in brede zin.

Herkenbare Architectuur

Bureau filosofie

Voor mij als ontwerper zijn de mensen altijd belangrijker geweest dan het gebouw, stad of gebied op zich. De centrale achterliggende vragen die ik mij altijd stel is ‘Komen de mensen die er leven tot bloei in het plan ?’ En vooral hoe kunnen we dat bereiken ? Hoewel ik de verschijningsvorm erg belangrijk is gaat de mens toch voor de materie !  Ik ben christen en ik zie enorme kwaliteit in die Scheppingsorde en daarom zet ik dat in ! In de ontwerpen die Het Decor maakt versterken de 2 elkaar altijd.

De naam Het Decor is gekozen omdat de ontwerpen (Gebouwen, wijken, planologische ingrepen) de achtergrond vormen, het decor, van de mensen die er zijn.

Begrippen als veiligheid, intimiteit, warmte, bezonning, maar ook koelte spelen een belangrijke rol in de opdrachten.

Daarnaast vindt ik het belangrijk dat in een ontwerp ook goed is nagedacht over de sociale effecten. Wordt het ontmoeten van mensen onderling versterkt ? In een kerk vervult de koffieruimte de belangrijkste plek van ontmoeting, in een sportvereniging de kantine. Liggende die ruimtes centraal in het gebouw, is de toegang laagdrempelig ? In een wijk of stad zijn dat de pleinen en parken, maar ook straten kunnen een ontmoetingsplek zijn, zonder te ontaarden in overlast plekken.

Is het ontwerp een basis waardoor er een gemeenschap kan ontstaan ?

Bureau ervaring

Het bureau heeft bijna 25 jaar  ervaring in het ontwerpen van met name verbouwingen en uitbreidingen van oude panden. Dit werkgebied is erg aantrekkelijk omdat je je creativiteit er goed in kwijt kan. Vaak staan de wensen ogenschijnlijk haaks op de mogelijkheden van een gebouw. De ervaring heeft geleerd dat er veel meer kan dan op het eerste gezicht lijkt.

Dus als u overweegt om te gaan verbouwen of vervangende nieuwbouw uit te voeren dan hebben wij veel ervaring daarin en denken graag met u mee !

Werkgebied

Het bureau heeft zich de laatste jaren naast ontwerpen van gebouwen gericht op de stedenbouwkundige en planologische problematiek.

Eigenlijk maakt het schaalniveau waarin je werkt in basis weinig uit. Het is dezelfde manier van denken alleen zijn de ‘bouwstenen’ waar je mee werk anders.

Gebouwen

Het bureau heeft het meeste ervaring met verbouw projecten. Maar is ook betrokken bij nieuwbouwprojecten, waar het creatief denken uit de verbouw, voor veel extra kwaliteit kan zorgen.

Stedenbouw

Planologie

Archit........

……

De grote vraagstukken van onze tijd

We hebben te maken met klimaat verandering, milieu problematiek, steeds meer schaarste in brede zin op allerlei gebied. Logistiek, verkeerskundig, ruimtelijk, personeels tekorten, uitputting van fossiele brandstoffen mogen dan meevallen, maar bijzondere grondstoffen voor onze computers en accu’s zijn ook schaars.

De oplossingen die nu vrij breed als logisch worden gezien zijn niet meer dan symptoom bestrijding. Ook het volledig groen maken van onze energie behoefte zal niet de oplossing zijn. We weten eigenlijk nu al dat windmolenparken eigenlijk ongewenst zijn en ook in de Noordzee zijn ze schadelijk.

We zoeken de oplossingen in de techniek, computer en robotisering van onze maatschappij. Dat zal een stortvloed van nieuwe problemen veroorzaken.

De enige oplossing van de problemen is veel dichter bij de Schepping te blijven. Kies natuurlijke, simpele en kleinschalige oplossingen. En vooral willen we goed gebruik kunnen maken van de aarde dan zullen we ons veel en veel meer moeten verspreiden over de aarde. In Nederland zelf, over Europa en de wereld. Dat was en is de het Bijbelse antwoord op de problemen van nu. 

Of het nu gaat over gebouwen, wijken, steden, regio’s, landen en werelddelen gaat dezelfde eenvoud en natuurlijke middelen zijn de route uit de steeds complexere problemen, naar de vrijheid. 

Planologisch wil dat zeggen zet in op sterke bloeiende regio’s en maak ruimte in de stad zodat die leefbaarder en wordt verlost van zijn algemene schaarste. 

Projecten

Voor instellingen, bedrijven en heel veel particulieren.

Gebouwen

Woningbouw van groot naar klein:

Voor instellingen, bedrijven en heel veel particulieren.

Appartementen complex, wooneenheden in monumentaal klooster Klooster, villa’s, (grote) herenhuizen, uitbouwen (over meerdere verdiepingen, serre’s, uitbreiding van (woon)kamer(s), dakverhogingen, dakkapellen, (hand gemaakte) keuken en badkamers (ook heel kleine !).

Vaak betreft dit verbouw van oude gebouwen zoals monumenten, maar ook bijvoorbeeld jaren ’90 en inrichting van nieuwbouw. 

Meer jaarlijks onderhoud al of niet naast monumentenwacht rapporten, verduurzaming, warmte- en geluidsisolatie. 

Bedrijfspanden:

Ruime ervaring in nieuwbouw van bedrijfspanden bij Haags architectenbureau, dat daarin gespecialiseerd was. Ook interesse in nieuwbouw ervan en om oude bedrijfspanden nieuw leven in te blazen ook de niet monumentale en eenvoudige…..

Bedrijfspanden zouden in Bijbelse visie veel meer een onderdeel van de stad of dorp kunnen zijn. Dus bijvoorkeur niet weggestopt in mijn ogen levenloze bedrijven- en kantoren parken. 

Verenigingsgebouwen:

5 jaar gewerkt bij kerkenbouwer. Daar roeivereniging ontworpen. Voor Het Decor diverse kerkverbouwingen. Verbouwingen van als kerk gebouwde panden, maar ook transformaties van bedrijfspanden, woningen en (kleuter)scholen tot volwaardige kerkgebouwen van levendige gemeenschappen. 

…………..

Onder Constructie................

…………

Westland 7A-kas met zadeldak namaken in woning ?

De 7A-kas is een doorontwikkeling van de muurkas, waarbij de muur niet meer nodig was. Een kasvorm die heel goed gebruikt kan worden in allerlei soorten bouwprojecten.

Collage foto van de regio Het Westland. Het gebied heeft o.a. als karakteristieke elementen de ligging aan zee, de zogenaamde westlandse muren en de kassen gebieden tussen de dorpen.
muurkas ventilatie regionale architectuur
muurkas druivenmuur nieuwbouwwoningen
muurkas vorminspiratie woningbouw

De muurkas. De oude druivenmuren waar beschut op het zuiden de druiven, abrikozen, pruimen, peren en perzikken extra warmte opvingen. De kas tegen en op die muur gaf een nog warmer en beschutter klimaat. 

Die combinatie is op verschillende manieren bijvoorbeeld bij woningbouw inzetbaar en kan het Westland zijn identiteit mee versterken op een manier die mensen uit de stad zal aanspreken.

Westlandse Stedenbouw en Infrastructuur.

In stedenbouwkundig opzicht valt de wat rommelige verspringingen en verdraaiingen van de oude bebouwing langs de doorgaande wegen op.

Dat kan ook tot kwaliteit verheven worden waardoor een heel gevarieerd straat beeld kan ontstaan in nieuwe ontwikkelingen.

sfeervolle verkaveling woningen karakteristiek voor Westland

De verspringende oude bebouwing van Poeldijk langs de N464 in de richting van Wateringen geeft veel sfeer aan dit stukje Westland. Naast aantrekkelijk uitzicht, betere bezonning en beschutting heeft het stedenbouwkundige kwaliteit op zich.  

Het wegennet heeft ook een bepaalde rommeligheid. Als je bijvoorbeeld uit Loosduinen Monster inrijdt denk je in het centrum uit te komen, maar als je niet oplet loop je onder de luchtbrug naast de Hoogvliet dood op een wat groezelige achterkant van een drogisterij en parkeerterrein en mis je het kerkplein geheel.

Dramatisch wordt het als je uit Kwintsheul denkt in rechte lijn te kunnen rijden door Wateringen heen naar Rijswijk. Borden leiden je bij de molen rechtsaf helemaal door buitenwijk. Linksaf en dan meteen weer rechts is er ook nog een route door  winkelcentrum parkeerterrein en een wirwar van straatjes. Als je dat de 1e keer doet denk je elk moment terug te moeten, maar er is echt een doorgang.

Ergens is dat, slim ingezet, ook weer een kwaliteit….

Het wegennet heeft verder als karakteristiek,  dat er sinds de jaren 20 veel doodlopende zijwegen zijn van de doorgaande wegen. Dat zorgt voor veel rust in het gebied en zorgeloos spelen voor kinderen. Die doodlopende wegen zouden, indien ze verbonden worden met fietspaden, wat hier en daar al (informeel) is het gebied tot een fietsparadijs kunnen omtoveren.

zicht op Monster kassen doorgaand pad landschaparchitectuur
kleine paden belangrijke en sfeervolle verbindingen

Vanuit ‘s-Gravenzande over de Gantellaan kun je de doodlopende Raaphorstlaan in. Met de fiets en te voet kun je dan via ‘rechter tak’ het illustere Rita Hovink Pad (puike Jazz zangeres) nemen die weer uitkomt op een andere doodlopende weg, de Overzeelaan aan de rand van Monster. 

Een zeer aangename loop en fietsroute over particulier terrein. Doodlopende tuinders wegen genoeg. Wat zou het leuk zijn als er meer van deze initiatieven kwamen door particulieren en gemeente. Bijvoorbeeld over de Gantel, de oude zee-arm, heen…. 

Westlandse Groen.

Het Westland is vrij arm aan groen, door het gebrek aan weilanden en bomen. Dat was tot ver in de 19e eeuw heel anders. De hele tuinbouw komt voort uit de traditie van fruitboomgaarden die er eeuwen om boerderijen en landerijen stonden. Het milde klimaat en de grond maken het gebied er zeer geschikt voor.

langs de wegen en mits goed beheerd ook op pleinen, heringevoerd worden. Samen met het doortrekken van de doodlopende wegen voor fietsers en voetgangers zouden fruitbomen deze auto luwe wegen een zeer aantrekkelijk fietsers en voetgangersnetwerk kunnen vormen. Waar in het voorjaar van de bloesem genoten kan worden en in het najaar het fruit geplukt kan worden. Zover ik weet uniek in NL. In voormalig Oost Duitsland waren langs veel wegen dit soort openbare lint fruitboomgaarden gemeengoed. De mensen uit de stad kwamen daar volop op af.

Als de takken kaal zijn kan er dan gezamenlijk worden gesnoeid en wordt het Westland steeds groener.

Fruit langs de weg in het oosten van Duitsland

Mia_heyl7

elk seizoen al eens naar de Harz gereden, pas twee jaar geleden, in september.
en tot welk besluit kwamen wij? onze bermen staan te verpieteren, en in de vroegere DDR, staan er FRUITBOMEN naast de baan.
dat ogenblik in september, waren de appels en peren rijp, en vielen als rijpe pruimen;
man stopte en ik ging aan’t plukken, daar waar ik aankon. 
plots zegt man, oei, stop al maar, “bezoek”
de Polizei stopte achter ons, en ze stapten alletwee uit.
de oudste begon. “lekkere appels mevrouw?” waarop ik: weet ik nog niet, juist enkele geplukt.
het vervolg kan je Nooit raden;
de polizei, haalde een ladder uit de combi, en boden me aan, te helpen plukken, “want” volgens de oudere man” stonden die fruitbomen daar sinds ergens de jaren 60, ten behoeve van de DDR inwxoners, die er ook altijd heel graag gebruik van maakten, maar nu, na de val van de muur, alles goedkopen kunnen kopen.
wij kwamen naar huis met 18 kilo appelen en 10 kilo peren, gratis, en gepluikt dooe de heren polizei

Bovenstaand verhaal laat zien dat dat tot hele positieve taferelen kan leiden. Inmiddels zijn onze zuiderburen er ook mee aan de slag gegaan. https://www.tuinadvies.nl/tuinvrienden/forum/9/fruit/58039/fruit-langs-de-weg

Mogelijkheden genoeg maar een Utopie ?

Het Westland en elke andere regio hebben zo allerlei hedendaagse en (bijna) verdwenen bijzonderheden die een gebied kunnen laten bloeien.

De smalle duinen strook met de zandmotor en de zee bieden ook volop mogelijkheden tot specifiekere oplossingen. Monster zuidelijk langs de kust uitrijdend is er een heuse duinwijk verrezen met duin- of schapenhekjes langs de erven. Huizen met veel hout en helmgras. Dat is nog maar een voorzichtig idee.

Je kan huizen, als de oude bunkers in kunstmatige duinen maken met daarop weer hier en daar een woning met zee zicht. Als je dat langs deze weg zou kunnen zien ‘voel’ ineens dat je dicht bij zee bent.

Het is geen utopie maar meer de vragen of we anders durven zijn en doen ?

De Regio als essentiële bouwsteen Maatschappij

Het Westland en elke andere regio hebben zo allerlei hedendaagse en (bijna) verdwenen bijzonderheden die een gebied kunnen laten bloeien.

De smalle duinen strook met de zandmotor en de zee bieden ook volop mogelijkheden tot specifiekere oplossingen. Monster zuidelijk langs de kust uitrijdend is er een heuse duinwijk verrezen met duin- of schapenhekjes langs de erven. Huizen met veel hout en helmgras. Dat is nog maar een voorzichtig idee.

Je kan huizen, als de oude bunkers in kunstmatige duinen maken met daarop weer hier en daar een woning met zee zicht. Als je dat langs deze weg zou kunnen zien ‘voel’ ineens dat je dicht bij zee bent.

Het is geen utopie maar meer de vragen of we anders durven zijn en doen ?

Als je uit bijvoorbeeld Afrika terugkeert naar Europa kun je dat ervaren als thuiskomen. Er zijn algemene kenmerken in Europa die weer anders zijn dan in andere werelddelen.

Iedereen kent wel het gevoel als je na een lange vakantie ergens de grens van Nederland passeert, ondanks die mooie vakantie, je ineens een opgelucht gevoel overvalt. Je realiseert je dat je weer thuis bent in je vertrouwde omgeving.

De tegenhanger van thuisvoelen is heimwee hebben. Op vakantie heb je dan een heel sterke behoefte om weer naar huis terug te gaan. Als je nu ergens permanent bent beland waar je niet vandaan komt kan je een gevoel van onveiligheid krijgen of erger nog jezelf ontworteld voelen. Een algemeen gevoel van het ontbreken wat vertrouwd voor je is.

Dat ontwortelen kan ook binnen landsgrenzen optreden. Menige Brabander zal zich niet thuis voelen boven de rivieren. Zo verschillen provincies ook wezenlijk van elkaar en daarbinnen de regio’s.

Uiteindelijk kom je via provincies uit bij regio’s de kleinste gebieden met een eigen karakter. Dat vind je terug in dialecten, omgangsvormen, vroeger in kleding, landschappelijke elementen en de cultuur van een gebied.

Architectuur en stedenbouw zijn er ook wezenlijk anders. Bovendien wordt ruimtelijk elk gebied overheerst door iets specifieks. Dat kunnen kassen zijn maar ook weilanden met eindeloze vergezichten zijn, of juist heel intiem afgebakende stukken.

Ik denk dat elk mens de basis behoefte heeft bij een groter verband te horen en ook verbonden te zijn met een gebied. Het is belangrijk dat we daarom die regionale identiteit verder ontwikkelen, terugbrengen, vertalen naar onze tijd en daarmee voor de toekomst bewaren.

Het regionaal denken is denk ik ook het antwoord op de grote problemen van onze tijd op gebied van verkeer (infrastructuur), milieu en sociale vraagstukken waar wij al zo lang mee worstelen en geen echte antwoorden voor vinden. (Voor verdere info zie verschillende blog’s en de menu balk visie waar ik deze thema’s verder uitwerk.

Elk gebied heeft architectonische elementen die karakteristiek zijn voor het gebied in heden en verleden. Deze kunnen op allerlei manieren worden ingezet  zodat de architectuur meer verbinding te geven een gebied.

Het gevolg hiervan is dat elk gebied is te herkennen en de mensen die er een band mee voelen zich er blijvend mee verbonden voelen en het als van hun zullen zien, waardoor ze zich er voor willen inzetten.

Een neven effect is dat zo’n duidelijk herkenbaar gebied ook weer zijn aantrekkingskracht heeft op de gebieden eromheen.